Privātuma un sīkdatņu politika

Ievads

“Auto Adventure” Personas datus uzkrāj un izmanto ar mērķi Tev padarīt labāku mūsu mājaslapas, reklāmas un interneta saskarsmes pieredzi. Mēs nenododam un nepārdodam šo informāciju tālāk trešajām pusēm, un stingri apņemamies aizsargāt un cienīt Tavu privātumu. Mūsu uzņēmuma aktivitātes interneta vidē ir saskaņā ar visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Šī Privātuma un sīkdatņu politika apraksta, kā “Auto Adventure” SIA, vienotais reģ.nr. 40203477837, (turpmāk arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.autoadventure.lv iegūst no saviem klientiem un lietotājiem, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Lietotājs”). Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Lai sazinātos ar mums par datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet uz e-pastu: .

Kā mēs iegūstam Personas datus?

Mēs varam apkopot ar Tevi saistītus datus trīs veidos. Pirmkārt, mēs varam ievākt informāciju tieši no Tevis. Tā var būt ievākta no Tavas personiskas komunikācijas ar “Auto Adventure” darbiniekiem, vai arī, kad Tu sniedz informāciju, izmantojot mūsu digitālos kanālus, piemēram, mājaslapu vai e-pastu.

Otrkārt, var tik apkopota informācija no Tevis kā Lietotāja uzvedības mūsu digitālajos kanālos, piemēram, mājaslapā, kas apkopo informāciju par Lietotāju aktivitāti un apmeklētāju ierīču parametriem.

Visbeidzot, mēs varam iegūt šādu informāciju no trešajām pusēm, neatkarīgi no Lietotājiem. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Tu piekrīti, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma un sīkdatņu politikā noteiktajiem mērķiem. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai iesniegtie Personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Lietotājam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

Kādiem mērķiem mēs izmantojam Personas datus?

Mēs izmantojam Personas datus, lai nodrošinātu to ko Lietotāji no mums sagaida un sniegtu Tev lielisku saskarsmes pieredzi ar www.autoadventure.lv . Piemēram, lai veiktu pirkumu, saņemtu pakalpojumu, uzlabotu mūsu digitālo kanālu darbību vai uzturētu klientu lojalitātes programmu.

Tu droši vien esi informēts, ka internetā ir daudz krāpnieku, hakeru un noziedznieku. Mēs izmantojam apkopoto informāciju, lai aizsargātu savus klientus, “Auto Adventure” uzņēmumu un citus no šādiem likumpārkāpējiem.

Lai padarītu Tevi zinošāku, mēs arī vēlamies pastāstīt un dot vairāk informācijas par ceļošanu ar auto, un ar to saistītajiem produktiem vai pieredzi, kas, mūsuprāt, Tev noderēs. Tas nozīmē, ka mēs izmantosim Personas datus, lai noskaidrotu, kas varētu būt noderīgs vai interesants Tev un citiem, kādus jaunus vai atšķirīgus produktus un pakalpojumus piedāvāt. Un, ja mēs uzskatīsim, ka esam atraduši kaut ko, kas Tev varētu patikt, mēs izmantosim Personas datus, lai nosūtītu vai citādi parādītu mārketinga ziņojumus savā vai mūsu partneru vārdā, un izsekotu Lietotāju reakciju uz šiem ziņojumumiem.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

- datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

- apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

- apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

- apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Kādus Personas datus mēs apkopojam?

Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

- Vārds, uzvārds;

- Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);

- Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.);

- Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

Kā mēs aizsargājam iegūtos datus?

Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Tavi personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Cik ilgi mēs glabājam Personas datus?

Datu pārzinis glabā un apstrādā Lietotāju personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

- Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

- Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Lietotājs var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

- Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

- Kamēr ir spēkā Lietotāja piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Lietotāja personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

Kas var piekļūt iegūtajiem datiem?

Lai pildītu savas saistības pret Lietotājiem, Datu pārzinim ir tiesības nodot Tavus personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma EveryPay, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam AS SEB banka.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Kā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies)?

Sīkdatne ir teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā, mobilajā ierīcē vai planšetdatorā, kad apmeklējat jebkuru interneta vietni. Mēs savā vietnē izmantojam trīs veidu sīkfailus: sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un tīmekļa bāksignālus. Tās var būt sīkdatnes, kuras izmantojam mēs un/vai arī trešās puses. Mūsu sīkdatnes nevar identificēt Tevi personīgi. Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte interneta lapā un apmeklētās tīmekļa vietnes. Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina vietnes darbību, apkopo un analizē Lietotāju darbības tajā.

Kādiem mērķiem tiek izmantotas sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu Lietotāju statistiku un pielāgotu un personalizētu Tavu pieredzi mūsu vietnē. Mēs izmantojam sīkdatnes vairākiem mērķiem, tostarp, lai uzlabotu pakalpojumus, kurus mēs piedāvājam Lietotājiem. Dažiem mūsu pakalpojumiem ir nepieciešamas sīkdatnes, lai tie darbotos, savukārt citas uzstādītas, lai padarītu mūsu pakalpojumus Tev ērtākus.

Kāda veida sīkdatnes mēs izmantojam?

Nepieciešamās sīkdatnes: dati no šīm sīkdatnēm ļauj izmantot mūsu vietni un tās funkcijas. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietne darbotos pareizi. Bez nepieciešamajām sīkdatnēm daži vietnes pakalpojumi nedarbotos, un vietne nedarbotos tik labi, kā vajadzētu. Šīs sīkdatnes neapkopo nekādu informāciju mārketinga vajadzībām un netiek izmantotas, lai atcerētos, kādas lapas internetā apmeklē.

Funkcionālās sīkdatnes: šīs sīkdatnes apkopo informāciju par vietnes lietošanu un palīdz uzlabot vietnes darbību. Šīs sīkdatnes var, piemēram, parādīt, kuras ir visvairāk apmeklētās lapas, palīdzēt dokumentēt ar vietni saistītas problēmas un parādīt, vai reklāmas vietnē ir bijušas efektīvas vai nē. Funkcionālās sīkdatnes neapkopo informāciju, kas identificē lietotāju personīgi, un visa ar funkciju sīkdatnēm savāktā informācija ir anonīma. Funkcionālās sīkdatnes ļauj vietnei atcerēties Tavas izdarītās izvēles, uzlabot Tavu pieredzi vietnē un vajadzības gadījumā nodrošināt Tev pielāgotu saturu. Bez šāda veida sīkdatnēm mēs nevaram pielāgot savus pakalpojumus Lietotāju vēlmēm.

Analītikas sīkdatnes: šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzskaitītu, analizētu un redzētu Lietotāju uzvedību mūsu vietnē.

Mārketinga sīkdatnes: šīs sīkdatnes izmanto, lai nodrošinātu Tev un Tavām interesēm atbilstošas reklāmas vai ierobežotu to reižu skaitu, kad vietnē tiek rādīta viena un tā pati reklāma. Šāda veida sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai palīdzētu novērtēt reklāmas kampaņas efektivitāti. Šīs sīkdatnes var izmantot, lai atcerētos, ko Tu skatījies, kad apmeklēji mūsu vietni. Mēs izmantojam šo informāciju arī, lai sniegtu Tev personalizētus satura ieteikumus un mārketinga saziņai. Mēs varam apvienot šo sīkdatņu apkopoto informāciju ar citu informāciju, ko esi mums sniedzis.

Kā Tu vari kontrolēt un pārskatīt sīkdatņu lietošanu?

Tava pārlūkprogramma vai ierīce parasti ļauj mainīt sīkdatņu lietošanas un to nozīmes iestatījumus. Dodies uz savas pārlūkprogrammas vai ierīces iestatījumiem, lai uzzinātu vairāk par to, kā pielāgot sīkdatņu iestatījumus. Piemēram, Tu vari izvēlēties bloķēt visas sīkdatnes, pieņemt tikai pirmo pušu sīkdatnes vai dzēst sīkdatnes, kad aizver pārlūkprogrammu. Lūdzu, ņem vērā, ka, dzēšot sīkdatnes vai atspējojot turpmākās sīkdatnes, pastāv risks, ka nevarēsi piekļūt noteiktām mūsu vietnes lapām vai funkcijām. Sīkdatņu iestatījumu pielāgošana ietekmēs arī citas Tevis apmeklētās vietnes.

Google reklamēšanas iestatījumos vari kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, lai tīmekļa vietnēs rādītu pielāgotas reklāmas, skatiet Google reklāmu iestatījumus. Ja esi Facebook lietotājs, Facebook reklamēšanas iestatījumos vari kontrolēt, vai reklāmām, kuru pamatā ir Tava uzvedība internetā, jāparādās Facebook un citās vietnēs, kurās tiek izmantoti Facebook reklāmas pakalpojumi.

Lai izvairītos no sīkdatņu saņemšanas, Tu vari izmantot savas pārlūkprogrammas privātās pārlūkošanas režīmu. Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Tu aizver visus pārlūka logus.

Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

Kādas ir Tavas tiesības saistībā ar datiem?

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un Latvijas Republikas tiesību aktiem Tev ir tiesības:

- Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

- Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

- Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

- Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

- Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Tavus personas datus;

- Vērsties Datu valsts inspekcijā;

- Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas ES datu aizsardzībai veltītajā mājas lapā.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu vari iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienestu .

Nobeigums

Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma un sīkdatņu politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.autoadventure.lv.

THEME OPTIONS

Panel Tool